053-4285883
oritptg@gmail.com

אני מאמין מקצועי

הנחת היסוד שמנחה אותי בעבודה היא כי האדם הוא מומחה לחייו, והוא זה שיודע מה טוב, מתאים ונכון לו. תפקיד המטפל/ת לא אמור/ה להוות דמות סמכותית שיודע/ת הכל ונותנ/ת מענה על הקשיים, אלא כזו שתספק תמיכה, חום ואמפתיה. להקשיב, ללא שיפוט, לתמוך וליצור סביבה אמפטית, שתאפשר פתיחה של תכנים קשים, התלבטות וצמיחה. הלקוח הוא במרכז והוא השולט בקצב ובכיוון ההתקדמות. פעמים רבות, לאדם המגיע לטיפול יש את היכולת לפתור את הבעיות שלו, והוא יודע כיצד להחלים, אך זקוק להקשבה ותמיכה.

אני מאמינה בחמלה של האדם לעצמו, ולאחר הסובל. חמלה עצמית מאפשרת נדיבות והבנה לעצמנו, כשאנו סובלים, בניגוד לתסכול, בושה ובקורת עצמית. היא מאפשרת לנו להרגיש חלק מההוויה האנושית בהכרה שסבל, הוא מנת חלקם של כולם. בנוסף, היא מאפשרת לנו התבוננות עמוקה לעצמנו והכרה בכאב, תוך ראייה מאוזנת ולא מוקצנת. אני מתרגמת חמלה עצמית במושגים של: להיות נחמד, לפרגן ולדאוג לעצמך.

הניסיון האישי שלי, כמו גם הניסיון המקצועי, מצביע על אפשרות של דו קיום בין מצוקה רגשית וצמיחה. אירוע טראומתי משאיר אותנו חסרי אונים ומבולבלים לגבי תפיסת העצמי. תהליך של צמיחה כולל הכרה מחודשת עם העצמי ומציאת הקול הפנימי, האישי והייחודי ללא צורך להדמות לאחר, וללא חשש להיות מי שאני. החיפוש הוא איטי וארוך, בעיקר במפגש עם לקוחות שעברו טראומה מינית שחלקם/ן חדלו לחלום, חלקם/ן שכחו את שורש המילה ר.צ.ה, וחלקם/ן איבדו את הרצון לחיות. קשר טיפולי טוב, המבוסס על אמון וקבלה, מאפשר ללקוחות התבוננות פנימית והכרה עם החוזקות והחולשות, ופתיחת אפשרויות חדשות.