053-4285883
oritptg@gmail.com

החלמה

“החלמה בבריאות הנפש היא מסע של ריפוי ושינוי המאפשר לאדם עם בעיה בבריאות הנפש, לחיות חיים משמעותיים בקהילה, אותה בחר, תוך שאיפה להשגת הפוטנציאל הקיים בו.” ( הקונצנזוס האמריקאי על החלמה,  2004 ).

החלמה היא תהליך של שינוי, התחדשות וצמיחה. היא דרך חיים ואמונה כי, ניתן לחיות חיים מלאי משמעות והגשמה עצמית, עם המגבלות שלנו. מצב של החלמה וריפוי אינם דומים האחד לשני. ריפוי הוא מצב שלאחר משבר, אנו חוזרים להתנהל כרגיל, ואילו החלמה זה תהליך בו אנו לומדים לחיות עם הצלקות והפצעים, שהמשבר, משאיר בנו.

כשאדם עובר משבר נפשי,  מהלך החיים המוכרים לו נקטעים והוא נמצא במצב של חוסר אונים ובלבול. הוא אינו יכול לחזור למצב שהיה לפני המשבר, ועדיין לא מבין את הכללים של העולם החדש שלו. כשהאדם מכיר ביכולות ובעוצמות שלו, בחסמים ובתקיעויות, הוא מתחיל בבניית תכניות לעתיד.

החלמה היא תהליך בו אנו לומדים להכיר את העצמי, לבנות זהות אישית וללמוד לחיות עם ההשלכות  של המשבר. בתהליך ההחלמה האדם עובר ממצב בו המשבר שולט על חייו, למצב בו הוא שולט על המשבר ומקבל החלטות, עושה בחירות ומגשים חלומות.

החלמה היא תהליך, תוצאה ומסע. מסע שיש בו תקווה, חמלה עצמית, לקיחת אחריות וצמיחה. תהליך ההחלמה אינו צעידה במישור סלול, בקצב אחיד וקבוע , אלא יש בו עליות ומורדות, צמיחה ושברון. תהליך ההחלמה יכול לתקיים מחד, כשהאדם מקבל ומכיר במגבלות ובחולשות שלו, ומאידך בכוחות וחוזקות שלו.  במצב של הכחשה לא תהייה החלמה. החלמה מכילה את כל ההיבטים של החיים, דיור,תעסוקה, השכלה ובריאות.

החלמה היא:
השבת השליטהקבלת החלטות ולקיחת אחריות על החיים.

חמלה עצמיתקבלת העצמי ללא רגשות אשם, בושה וביקורת עצמית.

להאמין בתהליך – אמונה ותקווה.

מודעות ומחוייבות – הכרת החולשות והחסמים, החוזקות והיכולות.

הסתכלות קדימה – בניית עתיד חדש.