053-4285883
oritptg@gmail.com

חמלה עצמית

חמלה עצמית היא תגובה פנימית הגורמת לנו התייחס לעצמנו בהבנה, אכפתיות ורוך ומשפיעה על ההוייה והקיום שלנו.

אנו חיים בחברה מודרנית, מאוד היישגית ותחרותית ואנו צריכים כל הזמן להוכיח את עצמנו ולעצמנו, שאנו שווים. לא משנה כמה נהייה הורים ואנשי משפחה מסורים, לא משנה כמה נצליח בעבודה ולאיזה הישגים נגיע בלימודים, פעמים רבות נרגיש שזה לא מספיק, שיש מישהו יותר מצליח, יותר עשיר, יותר חכם או מצחיק. מישהו שכשאנו לידו, אנו מרגישים קטנים, שקופים ולא חשובים. תפיסת הערך העצמי שלנו משתנה לפי הסביבה וזה מרגיש כמו נסיעה ברכבת הרים.

חמלה עצמית, לעומת זאת, אינה זקוקה להישגים ולערכה עצמית. אנו חשים חמלה עצמית לא בגלל שאנו מיוחדים אלה בגלל שאנו בני אדם. חמלה עצמית מאפשרת לנו לחבק ולהיות נחמדים לעצמנו, בין אם אנו בגג העולם ובין אם אנו נופלים לתהום.

חמלה עצמית מתבטאת בלהיות נחמד כלפי עצמך שזה אומר להבין, לתמוך ולקבל את עצמנו, בכל זמן, בעיקר בזמנים קשים, בהם אנו כואבים וסובלים.

נשמע פשוט. האומנם??

על המפגש

במהלכו נכיר את שלושת המרכיבים של חמלה עצמית, ( נדיבות עצמית, אנושיות, קשיבות). נשאל האם וכיצד אנו יכולים ללמד את עצמנו לחמול ולהיות נחמדים לעצמנו. נדבר על ההבדל בין הערכה עצמית, רחמים עצמיים וחמלה עצמית. והעיקר, האם וכיצד אנו יכולים להכניסה לחיינו, ולהשתמש בה כמשאב עוצמתי ליצירת כוחות ועמידות, בעיקר בעיתות משבר ומצוקה.

המפגש הוא חוויתי ומשולב בסיפורים מעולמי המקצועי והאישי.