053-4285883
oritptg@gmail.com

מהו טיפול שיקומי

קיימות גישות טיפול שונות ומגוונות וכל אחת מהן, מייצגת גישה שונה ונותנת מענה לאנשים שונים. שנים רבות אני עוסקת בשיקום, בעיקר בתחום בריאות הנפש, גישה שמבחינתי אינה רק דרך טיפול, אלא תפיסת עולם ודרך חיים. על מנת להמחיש כיצד אני מתרגמת את הטיפול השיקומי אשתמש בדוגמה.

תארו לעצמכם כי אתם עומדים על גדת נהר, ובידכם מונחת אבן שהרמתם מהקרקע. אתם משליכים אותה למים ועקב כך נוצרות אדוות, בצורות ומרחקים שונים. עתה, בואו נמשיל אבן זו לטראומה נפשית. האבן שנזרקה יצרה אדוות שנשארו על פני המים, זמן מה לאחר שקיעת האבן. האדוות הן מעגלי ההשלכות שמשבר נפשי, משאיר אחריו, לטווח הקצר והארוך. פעמים ההתמודדות עם ההשלכות של הטראומה הן חמורות יותר, מהטראומה עצמה.

                                       אבן נזרקת למים                                             אדוות שנוצרות במקום הזריקה                                             אדוות לטווח קצר וטווח ארוך                                 

איך אירוע זה יעובד בחדר הטיפול?

אפשרות אחת היא להתמקד באבן עצמה, בטראומה, ולדון בסוגיות הקשורות ישירות אליה, כגון: ממה היתה עשויה, מה היה משקלה, מה היתה צורתה וצבעה ועוד…

אפשרות נוספת היא להתמקד בתהליך של זריקה האבן ולדון בסוגיות כגון: מי זרק את   האבן ומדוע, מאיזה מרחק נזרקה, כמה כח הופעל בעת הזריקה ועוד …

עוד אפשרות היא להתמקד במה קרה לאבן לאחר שנזרקה ולדון בסוגיות כגון: לאיזה עומק נפלה, האם השתנתה צורתה, כמה נזק נגרם לה, כיצד נראה האיזור בו נפלה ועוד ..

דרך נוספת הא להתייחס לאדוות שנשארו על פני המים, לאחר נפילת האבן, המסמלות את השפעת האירוע ( טראומה, משבר נפשי, מחלה) לטווח הקצר והארוך. האדוות תעלמנה כעבור זמן קצר, אך השלכות האירוע ישארו עימנו לימים ספורים, שבועות, חודשים או שנים. באדוות אלו נמצא : רגשות אשמה, בושה, ריקנות וחוסר תפקוד ובנוסף, דכאון, סומטיזציה, פוסט טראומה, קושי ביצירת קשרים חברתיים ועוד. כל אדם מגיב בצורה ובעוצמה שונה למצב וכל אדווה היא ייחודית. פעמים, ההשלכות הן כה קשות עד שגורמות לחוסר תפקוד, נפילה לתהומות, ולשהייה במיטה, ללא רצון ומוטיבציה לעשות דבר מה.

 אירוע טראומטי שהאדם עובר משפיע על מהלך חייו, בכל הרמות. הדבר בא לידי ביטוי במישור התעסוקתי ובחירת המקצוע, במישור האישי שמתייחס להכרה ביכולות ובכישורים, ובדרך ההסתכלות שלו על עצמו ועל האחרים. השפעת אירוע טראומתי באה לידי ביטוי גם במישור החברתי, במעורבות שלו עם הסביבה ובדפוסי ההתקשורת שפיתח לעצמו.

האבן והאדוות הן דוגמה שהובאה על מנת לחדד את  הדרכים השונות, הטיפוליות, לעיבוד משבר. בעולם האמיתי ההבדל אינו כה חד והמופרדת אינה כה גדולה, אך עדיין ההדגשים מושמים במקומות שונים ועימם הכלים וטכניקות העבודה.

הטיפול השיקומי נוגע בכל מישורי החיים, החל מדאגה לצרכים פיזיים הכוללים קורת גג, מזון ובריאות ולאחר מכן, השתלבות בעולם העבודה והחברה ובניית עתיד חדש.

הכל מתבצע תוך שימת הלקוח במרכז. הוא המחליט, הקובע והמבצע.